ĐẶT LỊCH HẸN KHÁM

Giám đốc Tài chính

Hình thức làm việc

FullTime

Địa điểm làm việc

16 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, TP.HCM

Hạn nộp hồ sơ

30/06/2024


Mô tả công việc

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

 • Giám đốc Tài chính sẽ tư vấn cho Giám đốc Điều hành về các vấn đề tài chính bao gồm kế toán, kiểm toán, kiểm soát nội bộ, lập ngân sách, đầu tư, chiến lược tài chính, v.v.
 • Giám đốc Tài chính sẽ hỗ trợ COO và các Giám đốc bộ phận chuẩn bị các kế hoạch tài chính, kế hoạch chiến lược và dự báo của họ.
 • Giám đốc Tài chính chịu trách nhiệm quản lý bộ phận tài chính và kế toán, thiết lập và quản lý kiểm soát nội bộ và bộ phận kiểm toán nội bộ, chuẩn bị và giám sát ngân sách, báo cáo tài chính, báo cáo cổ đông, các vấn đề liên quan đến thuế và kiểm toán, chỉ đạo chiến lược tài chính, bao gồm cả chiến lược định giá. và kiểm soát chi phí, lập kế hoạch và giám sát hiệu suất trong toàn bộ phòng khám & doanh nghiệp.
 • Giám đốc Tài chính cũng sẽ quản lý bộ phận mua hàng, phát triển các chính sách và thủ tục mua hàng và thực hiện chiến lược mua hàng.
 • Giám đốc tài chính chịu trách nhiệm giám sát công tác quản lý rủi ro, quản lý tài sản vật tư và đóng vai trò then chốt để phát triển và quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Trách nhiệm chính:

A. Chiến lược

 • Với tư cách là cố vấn cho Giám đốc điều hành và các Giám đốc bộ phận, giám sát việc lập kế hoạch ngân sách dài hạn và quản lý chi phí, đồng thời đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức đối với cả ngân sách hàng năm và chiến lược dài hạn của công ty.
 • Phát triển các công cụ và hệ thống để cung cấp thông tin tài chính và hoạt động quan trọng cho Giám đốc điều hành và đưa ra các khuyến nghị khả thi về cả chiến lược và hoạt động.
 • Thu hút các nhà điều hành về các vấn đề, xu hướng và thay đổi trong mô hình hoạt động.
 • Hỗ trợ thiết lập các mục tiêu hàng năm và đáp ứng các mục tiêu và lịch trình.
 • Xây dựng các chính sách và quy trình liên quan để xây dựng các tiêu chuẩn và cấu trúc hoạt động nhằm chuyển hóa chiến lược thành các hành động hiệu quả và hiệu quả.

B. Quản lý nghiệp vụ tài chính

 • Giám sát tất cả các tài khoản, sổ cái và hệ thống báo cáo, đảm bảo tuân thủ VAS và IFRS, các yêu cầu quy định và chính sách nội bộ. Phối hợp nhóm để thực hiện kiểm toán thuế và kế toán hàng năm hiệu quả. Duy trì các biện pháp bảo vệ kiểm soát nội bộ.
 • Chỉ đạo lập ngân sách và thực hiện ngân sách. Theo dõi tiến độ và trình bày các số liệu tài chính trong và ngoài. Đảm bảo phân bổ hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ đắc lực cho việc thực thi chiến lược của Công ty. Phụ trách lập kế hoạch và dự báo tài chính.
 • Kiểm soát chi phí và phân tích hiệu quả hoạt động theo bộ phận, phòng khám,… và theo dự án. Sử dụng tính toán chi phí dựa trên hoạt động để thúc đẩy việc lập kế hoạch và quản lý tài chính của các khoa lâm sàng và phi lâm sàng. Sử dụng thông tin thu được từ kế toán quản trị và phân tích tài chính để tư vấn cho CEO và COO về các quyết định hoạt động và thương mại.
 • Quản lý dòng tiền. Phát triển quy trình dự báo dòng tiền đáng tin cậy và cơ chế báo cáo bao gồm ngưỡng dòng tiền tối thiểu để đáp ứng nhu cầu hoạt động. Tối ưu hóa việc xử lý các mối quan hệ ngân hàng và bắt đầu các chiến lược phù hợp để nâng cao vị thế tiền mặt. Cập nhật cho TGĐ về tình hình thị trường tài chính để xác định các rủi ro tài chính và đề xuất các công cụ quản lý rủi ro.
 • Phối hợp với Giám đốc/Phòng ban CNTT để mua sắm và triển khai các hệ thống CNTT chuyên ngành tài chính đáp ứng nhu cầu của công ty.
 • Đảm bảo rằng các chức năng mua hàng trong toàn bộ phòng khám được thực hiện theo các quy trình hợp lý và hiệu quả nhằm mang lại niềm tin vào tính chính trực, hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao với chi phí tốt nhất, khả năng đáp ứng và giao tiếp nội bộ và bên ngoài. Dẫn dắt quy trình mua sắm bằng một chiến lược hợp lý để đảm bảo giá trị kinh tế tốt nhất, tính ổn định và rủi ro thấp, đồng thời xây dựng mối quan hệ bền chặt với các nhà cung cấp.
 • Là cố vấn bí mật cho CEO cho các dự án vốn. Giám đốc tài chính sẽ chuyển đổi các chiến lược kinh doanh sang các mô hình tài chính khác nhau, thể hiện tầm nhìn tài chính dài hạn cho công ty và đề xuất các phương án vốn tốt nhất cho Giám đốc điều hành và Hội đồng quản trị.
 • Hỗ trợ Giám đốc điều hành trong việc đảm bảo phát triển và thực hiện các chiến lược nhằm tạo ra giá trị gia tăng cho cổ đông mới qua từng năm.

C. Quản lý Đội nhóm

 • Giám sát Kế toán, Tài chính và Mua hàng với 2 Quản lý/Giám sát và 10 nhân viên, thành lập các phòng ban mới và mở rộng các nhóm theo sự phát triển của công ty. Quản lý phân bổ công việc, đào tạo, giải quyết vấn đề, thiết lập và đánh giá hiệu suất cũng như xây dựng động lực nhóm hiệu quả.
 • Xây dựng các nhóm lớn hơn, liên bộ phận bên ngoài khoa của nhân viên và trong toàn bộ phòng khám để giao tiếp và thực hiện các mục tiêu chiến lược và tài chính của CarePlus.

Yêu cầu

 • Tối thiểu có bằng Cử nhân Tài chính hoặc Kế toán được đào tạo chuyên nghiệp; MBA được ưu tiên; CFA, CPA hoặc ACCA sẽ là một lợi thế.
 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm về tài chính rộng rãi với công ty liên doanh, công ty MNC hoặc công ty 100% vốn nước ngoài.
 • Ưu tiên các ứng viên bắt đầu sự nghiệp của mình trong lĩnh vực kế toán, tiếp theo là kinh nghiệm thu thập và đánh giá thông tin tài chính cũng như đưa ra các khuyến nghị khả thi cho lãnh đạo cấp cao. Có kinh nghiệm quản lý các chức năng tài chính (kế toán, lập ngân sách, kiểm soát và báo cáo), M&A, mua hàng và quản lý tài sản trong một thực thể đa dạng, dựa trên bộ phận.
 • Sáng tạo, có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ hoặc dịch vụ theo cách trang trải chi phí, chi tiêu vốn, vốn lưu động và tạo ra lợi nhuận hoạt động.
 • Kỹ năng phân tích mạnh mẽ và kinh nghiệm trong việc chuyển tầm nhìn chiến lược thành mô hình hoạt động.
 • Có kinh nghiệm thành công trong việc hợp tác với nhóm CNTT để quản lý các hệ thống quản lý tài chính quan trọng. Có kinh nghiệm triển khai phần mềm kế toán & tài chính phức tạp là một lợi thế.
 • Phải là một người giao tiếp hiệu quả với kỹ năng quản lý con người và giao tiếp ấn tượng.
 • Thể hiện kỹ năng giải quyết vấn đề, ra quyết định và tổ chức.
 • Phong cách hợp tác và linh hoạt, với tâm lý phục vụ khách hàng mạnh mẽ.
 • Cần thể hiện tốt tố chất một nhà lãnh đạo chính trực và chứng tỏ được năng lực tư vấn kinh doanh tài ba đến CEO
 • Thể hiện niềm đam mê với sứ mệnh của CarePlus.
 • Thông thạo tiếng Anh và tiếng Việt.
 • Kỹ năng máy tính tốt - Excel, Word, Powerpoint và bộ phần mềm văn phòng MS. Ngoài ra, cần tiếp xúc nhiều và biết về các phần mềm kế toán và tài chính khác.
 • Ứng viên được kỳ vọng sẽ có cam kết gắn bó lâu dài với công ty và coi thời gian làm việc tại CarePlus như thể đang điều hành công ty của chính mình, với tinh thần kinh doanh và chính trực cao nhất. Khi thể hiện tốt và phù hợp với văn hóa, ứng viên có thể cùng với những người sáng lập và cổ đông hiện tại trở thành đối tác và cổ đông của công ty, vì sự phát triển lâu dài của CarePlus.

Quyền lợi

 • Thu nhập cạnh tranh + Thưởng
 • Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
 • Tham gia BHXH, BSKH tư nhân
 • Review lương 1 lần/năm
 • Ưu đãi sử dụng dịch vụ theo chính sách nhân viên (lên đến 60%)
 • Môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp
 • Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn
 • Team Building, Company trip, YEP,… hằng năm

Liên hệ

 • Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV (Tiếng Anh/Tiếng Việt) qua email: recruitment@careplusvn.com (Ghi rõ tiêu đề mail: “Ứng tuyển_Vị trí”)
 • Mọi thông tin liên hệ: (028) 7300 4059 - Ext: 6642 – Ms. Vy

Ứng tuyển