ĐẶT LỊCH HẸN KHÁM

Sự kiện

Talk Show Miễn Phí "Để con nhẹ nhàng vào lớp 1"

Bắt đầu: 2019-04-20
Kết thúc: 2019-04-20

Livestream "Chăm Sóc Trẻ Sơ Sinh & Câu Chuyện Ở Cữ Của Mẹ"

Bắt đầu: 2018-07-13
Kết thúc: 2018-07-13

Livestream "Chào Hè, Chào Anh Tiêu Chảy Cấp"

Bắt đầu: 2018-06-29
Kết thúc: 2018-06-29

Livestream "Ho & Các Bệnh Lý Hô Hấp Thường Gặp Mùa Hè"

Bắt đầu: 2018-06-21
Kết thúc: 2018-06-21

Chương Trình Hiến Máu Nhân Đạo

Bắt đầu: 2018-06-14
Kết thúc: 2018-06-14

Talk Show "Chủng Ngừa và Những điều chưa biết"

Bắt đầu: 2018-04-21
Kết thúc: 2018-04-21

Hội Thảo "Táo Bón Ở Trẻ Em"

Bắt đầu: 2018-01-06
Kết thúc: 2018-01-06

Hội Thảo "Thiếu Máu Hồng Cầu Nhỏ"

Bắt đầu: 2017-11-11
Kết thúc: 2017-11-11

Hội Thảo "Viêm Amidan & VA - Khi Nào Cần Phẫu Thuật?"

Bắt đầu: 2017-09-23
Kết thúc: 2017-09-23