ĐẶT LỊCH HẸN KHÁM

Sự kiện

Livestream XÉT NGHIỆM COVID-19 & NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Bắt đầu: 2021-06-11
Kết thúc: 2021-06-11

Livestream PHÂN BIỆT CÁC LOẠI SỐT Ở TRẺ

Bắt đầu: 2021-05-21
Kết thúc: 2021-05-21

Livestream "CHÀM DA Ở TRẺ NHỎ & NỖI LO CỦA BA MẸ"

Bắt đầu: 2021-04-23
Kết thúc: 2021-04-23

Rise Clinic Tour

Bắt đầu: 2021-03-27
Kết thúc: 2021-03-27

Livestream ''KHÒ KHÈ Ở TRẺ & NHỮNG ĐIỀU BA MẸ LO''

Bắt đầu: 2021-03-26
Kết thúc: 2021-03-26

Livestream “LẬT MẶT CÁC BỆNH VỀ DA DO ÁNH NẮNG”

Bắt đầu: 2021-12-03
Kết thúc: 2021-12-03

Livestream ''MUỐN TĂNG CHIỀU CON CHO CON: DỄ HAY KHÓ''

Bắt đầu: 2020-12-04
Kết thúc: 2020-12-04

Webinar: WEALTH AND HEALTH AMIDST COVID-19

Bắt đầu: 2020-05-22
Kết thúc: 2020-05-22