ĐẶT LỊCH HẸN KHÁM

Thanh toán thẻ

Nhằm mang đến sự dễ dàng, an toàn và tiện lợi cho khách hàng trong việc thanh toán các dịch vụ tại phòng khám, CarePlus hỗ trợ hình thức thanh toán bằng thẻ ngân hàng qua hệ thống máy POS. Với hình thức thanh toán này, khách hàng chỉ cẩn quẹt thẻ lên máy được đặt tại quầy tính tiền của phòng khám; sau đó khách hàng nhập số PIN, nhập số tiền cần thanh toán và ký tên xác nhận biên lại là quá trình thanh toán hoàn tất. Nhân viên của CarePlus có trách nhiệm đối chiếu chữ ký của chủ thẻ với chữ ký trên thẻ nhằm bảo vệ quyền lợi và hạn chế rủi ro cho khách hàng.

Máy POS của CarePlus có thể cho phép sử dụng hết các loại thẻ ATM của các ngân hàng hiện có trên lãnh thổ Việt Nam để thanh toán và các loại thẻ Thanh Toán quốc tế.