ĐẶT LỊCH HẸN KHÁM

CarePlus triển khai thanh toán bằng ví Momo trực tiếp trên ứng dụng CarePlus.

CarePlus triển khai thanh toán bằng ví Momo trực tiếp trên ứng dụng CarePlus. Thanh toán tiện lợi, an toàn chỉ với vài nút chạm.

CarePlus triển khai thanh toán bằng ví Momo trực tiếp trên ứng dụng CarePlus.

02/12/2022 11:49:26 SA

CarePlus triển khai thanh toán bằng ví Momo trực tiếp trên ứng dụng CarePlus. Thanh toán tiện lợi, an toàn chỉ với vài nút chạm.